Statesman
Deluxe
3300 slide
3300
3300 wall mounted
Návod k obsluze

Návod k obsluze žehlícího lisu

Vyprázdněte všechny kapsy kalhot. Peníze, klíče, resp.další ostré předměty, které by mohly poškodit lis, můžete odložit na horní odkládací plochu lisu nebo do přihrádek (u některých modelů).

1. Otevřete lis zvednutím ruček a vložte nohavice kalhot do lisu.

2. Uhlaďte je rukou, aby se puky obou nohavic srovnaly. Při uzavírání lisu budou spodní okraje nohavic sevřeny nejdříve.

3. Uchopte kalhoty za horní díl a opatrně je při uzavírání lisu ještě povytáhněte.

4. Po přitlačení odklopné desky ji zajistěte sklopením obou bočních ruček lisu dolů.

5. Podle stupně zmačkání nyní zvolte čas (15, 30 nebo 45 minut) a zapněte topení. Po uplynutí nastaveného času se vyhřívání automaticky vypne a červené indikační světlo zhasne.

6. Kalhoty lze v lisu ponechat libovolně dlouho, např. až do jejich dalšího obléknutí. Materiál kalhot bude držet puky déle, pokud budete kalhoty oblékat až po důkladném vychladnutí, tedy min. po 1 hodině od zhasnutí červeného indikačního světla.

7. Zařízení nepoužívejte současně pro více než 1 kalhoty.

 

Bezpečnost

1. Před použitím se důkladně seznamte s návodem a zařízení používejte v souladu s pokyny v tomto návodu.

2. Přívodní šňůru nikdy nevytrhávejte, ale uchopte vidlici a šňůru ze zásuvky vytáhněte.

3. Nepoužívejte zařízení s poškozenou přívodní šňůrou nebo jestliže je zařízení poškozeno. Nedemontujte zařízení ale k případné opravě je svěřte odbornému servisu. Neodborné zásahy mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

4. Nepoužívejte zařízení v koupelně, nenamáčejte je do vody ani jiných kapalin.

5. Kalhoty předem nikdy nenavlhčujte ani lis nepoužívejte k dosušování kalhot po zmoknutí.

6. Nezapínejte topení žehlícího lisu bez vložených kalhot a bez přitlačení odklopné desky.

 

Rady a pokyny:

Denním používáním žehlícího lisu prodloužíte životnost a udržíte dobrý vzhled svých kalhot.

Použití žehlícího lisu je vhodné pro všechny materiály, které lze žehlit. Jedním z přínosů je, že povrch látky kalhot nezíská nežádoucí lesk, jako tomu bývá při opakovaném klasickém žehlení.

 

Zpět na stránku žehličů

© 2006 Tonet s.r.o., optimalizováno pro rozlišení 1024x768 pixelů, IE 6.0, Firefox 1.0.4, Opera 8.5